fbpx

Totalleverandør av reklamemateriell, messe- og profileringsløsninger.

Totalleverandør av reklamemateriell, messe- og profileringsløsninger.

Miljø og Bærekraft

Lærlinger

God utdanning

Miljøvenlig materiale

Miljøvennlige materialer

blekk

Miljøvennlig blekk

Resirkulering

Resirkulering

Gjenbruk

Gjenbruk

Ren Energi

Ren Energi

Bærekraft er viktig for oss i Brectus

Vi jobber derfor kontunuelig med å finne nye og mer bærekraftige løsninger på våre daglige arbeidsoppgaver

miljø
Lærlinger

God utdanning

Vi ser på utdanning som et viktig aspekt innen bærekraft,
derfor sørger vi alltid for å ha minst en lærling ansatt hos oss.

Vi ser på det å kunne tilby lærlingplass som en god måte å gi tilbake til samfunnet,

samtidig som det hjelper å forme fremtidens arbeidere.

Miljøvennlige materialer

Miljøvennlige materialer

Vi har et dedikert og engasjert forhold til miljø og bærekraft,
og lar våre kunder velge miljøvennlige materialer dersom de ønsker dette.

I tillegg er vi stolte av å merke våre produkter med «Trykt i Norge».

Trykt i Norge-merket signaliserer at trykksaken er kortreist og produsert av en norsk grafisk bedrift som er medlem i Grafisk bransjeforening, Norsk industri og NHO.

blekk

Miljøvennlig blekk

Det vil ofte oppstå avfall som biprodukt i en produksjonsprosess. Derfor har vi sett på deler av vår produksjon for å se hvor vi kan gjøre endringer for å bedre bærekraften.

Et av tiltakene vi kom frem til var å sørge for å benytte oss av det mest miljøvennlige blekket som er å få tak i og som våre printere kan bruke.

Vi har også fått bekreftelse fra våre leverandører om at de også benytter seg av den mest miljøvennlige løsningen for blekk.

Resirkulering

Resirkulering

Mengden søppel og avfall som blir produsert i dagens samfunn er et stadig voksende problem.

I vår daglige drift ender vi opp med avfall i form av plast, papp, papir, glass og metall.

For å motarbeide denne voksende trenden, sørger vi her hos Brectus for å kildesortere og derav resirkulere så mye som lar seg gjøre av det vi produserer.

På denne måten forhindrer vi at dette forblir avfall.

Gjenbruk

Gjenbruk

Gjenbruk er et viktig tema i dagens samfunn, hvor et stadig økende forbruk fører til mer energiforbruk og avfall.

Brectus har som mål å gjenbruke så mye som mulig i sin daglige drift.

Eksempel på gjenbruk er feilprint, som i stedet for å kastes brukes til å pakke inn produkter for utsendelse. Et annet eksempel er pappesker og printerpapir som benyttes flere ganger for å unngå unødvendig forbruk.